"És un aprenentatge mutu, dos punts de vista diferents"

ARTISTES

El Coyote i Núria Nofrarías Espadamala
Joan Munmany, Ventura Cano i Isa Basset
Jordi i Bernadet Fontserè Pujol
Jordi Bardolet i Marina Berdalet
José Luís G. i Joan Vall
Lurdes i Assumpta Montaner
Manel Riera i Carles Vergés
Mª Àngels Terradellas i Pilarín Bayés
Miguel Ángel Alcoba Laranjinha i Josepa Solà
Moustaphà i Jacint Torrents
M.R., Ferranda i Biel Barnils
Neus Font, Carme Sepúlveda i Elsa Almao
Noemí Garcia Vila i Luca Prats
Paco Lozano i Joan Sepúlveda Torreblanca
Roser G. i Joan Farré
Sergi I. i Carla Serrat Tarré
Toni Casals i Elena Escobar Forcada
Toni Flores i Esther Polo
Ventura Cano i Pep Hinojosa
........................................
Fotografies procés obres
Esteve Ybáñez i Quim
Disseny:
Sara i Ton Granero
........................................

 

La persona amb problemes de salut mental o addiccions sovint ha d’afrontar una doble dificultat per recuperar-se: la pròpia malaltia i els prejudicis i discriminacions que rep per patir-la. És l’estigma social, una càrrega de patiment que incrementa els problemes del trastorn i que constitueix un dels principals obstacles per l’èxit del tractament i la recuperació.

Precisament, per reduir aquest estigma i reeducar la societat al voltant de la salut mental, la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO), amb el suport d’Unnim Obra Social, organitza des de fa cinc anys el projecte Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental.

Es tracta d’una exposició itinerant d’obres artístiques que s’han creat cada una d’elles “a quatre mans”  -entre un artista amateur, usuari dels serveis de salut mental i un artista professional- i que culmina amb la subhasta de les obres en una festa de clausura.

L'objectiu de la iniciativa és fer conèixer a la societat una visió més positiva de les persones amb problemes de salut mental. De cara als participants, la finalitat és afavorir les relacions interpersonals i potenciar el seu interès per les activitats artístiques i les experiències creatives en general.

Prop de 50 artistes amateurs i 60 artistes professionals han participat en aquesta iniciativa pionera a Catalunya des de la primera edició. Hem recorregut per ciutats com Barcelona, Granollers, Girona, Sabadell, Ripoll....i per municipis d’Osona i rodalies. I sempre hem rebut una molt bona acollida.

Les persones amb problemes de salut mental sempre han estat un col·lectiu amb tendència a ser exclòs de la societat. Tot i els canvis en la reforma psiquiàtrica, aquestes persones tenen unes grans barreres per participar i ser incloses en la comunitat, causades per algunes dificultats pròpies i pel gran estigma que té la societat sobre aquest tipus de trastorns. Aquesta realitat dificulta l’accés a la participació i a la igualtat d’oportunitats, com a qualsevol individu de la societat.
Segons l’article 27 de la Declaració dels Drets Humans (Assemblea General de les Nacions Unides, 10 de desembre de 1948): “1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.” La cultura és doncs, un àmbit al qual totes les persones hi tenen dret a participar i gaudir, a part de poder ser un element de cohesió entre persones de característiques diferents. En la història, l’art ha estat utilitzat com a una eina per a afavorir l’expressió, la comunicació i interrelació entre les persones.
L’estigma és una idea preconcebuda creada a partir d’informacions errònies sobre alguna característica d’alguna persona i/o col·lectiu. Aquesta informació, obtinguda per una mal experiència viscuda en primera persona o transmesa per altres, és negativa, es tracta d’un prejudici, a través del qual, s’atribueix un significat irreal a aquell tret i com a conseqüència es  produeix una discriminació de les persones que tenen en comú aquella característica. Les persones creem els significats per la interacció entre nosaltres i amb l’entorn. De la mateixa manera que aquesta interacció ha creat uns significats negatius envers als trastorns mentals, es creu que aquests poden canviar, facilitant a la societat una informació verídica i proporcionant-los experiències en les que puguin conèixer en primera persona en què consisteix la salut mental.
Segons l’Associació Mundial de Psiquiatria, un 1% de la població general desenvoluparà al llarg de la seva vida algun tipus d’esquizofrènia. També informa que el 83% de la població general desconeix què és l’esquizofrènia.

Objectius generals
Rehabilitació i reinserció dels usuaris de la xarxa de salut mental
Sensibilitzar a la societat sobre les malalties mentals

Objectius secundaris
- Potenciar el desenvolupament de les habilitats i aptituds dels usuaris i usuàries.
- Rehabilitar/millorar les dificultats que presenten els usuaris
- Oferir un espai de comunicació, expressió d'emocions, pensaments, opinions, suggeriments i crítiques.
- Potenciar l'interès dels usuaris i usuàries per a les activitats artístiques.
- Afavorir l'adopció de nous rols diferents dels de malalt mental.
- Afavorir les relacions interpersonals dels usuaris i usuàries.
- Millorar l'autoestima dels usuaris i usuàries.
- Millorar el grau d'utilització de recursos comunitaris per part de les persones amb malaltia mental.
- Afavorir la inserció comunitària dels usuaris i usuàries.
- Potenciar el rol actiu dels usuaris i usuàries en la tasca de sensibilització de la població sobre la salut mental.
- Lluitar contra l'estigma de la malaltia mental.
- Promocionar la salut mental en la comunitat
- Donar a conèixer una visió més positiva de les persones amb problemes de salut mental, mostrant algunes de les seves habilitats

Metodologia
El projecte té dos processos clarament diferenciats i amb un cronograma diferent:
El procés creatiu consisteix en:

La formació de les parelles: és una parella organitzadora qui ajunta als participants segons les seves característiques i afinitats

La presentació de la parella: la majoria no es coneixen, per tant es fa un primer contacte i intercanvi d’opinions

E l diàleg a través de la comunicació verbal i no verbal, per tal de decidir quina obra volen realitzar: la tècnica, el material, el tema, etc i intercanviar impressions, conèixer-se a nivell artístic i personal,... i en ocasions crear un vincle entre la parella

L’elaboració de l’obra
a partir del que han decidit i el que sorgeixi del mateix diàleg.

Exposició: les obres són exposades en diferents sales i espais artístics del territori català, en les quals sempre es realitza un acte d’inauguració i s’ofereixen visites guiades i xerrades, amb la col·laboració d’entitats públiques i privades del lloc. Al final de la itinerància es realitza una subhasta de les obres, els beneficis de la qual, s’utilitzen per donar continuïtat al projecte.

Resultats i conclusions
El projecte es troba actualment en la 5a edició. Durant aquests anys, s’han pogut observar resultats positius en els diferents objectius, tant el que es refereix a la rehabilitació i reinserció de les persones usuàries dels serveis de salut mental, com el de sensibilitzar sobre la salut mental. La valoració i rebuda del projecte per part d’entitats públiques i privades, de salut, socials, artístiques i dels mitjans de comunicació ha estat positiva, fet que reforça la decisió de donar continuïtat aquest projecte.

©2010 Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, C. Sant Miquel Xic, 1 - 08500 Vic - www.cmppo.cat | Avís Legal | Contactar |