Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d'0sona
Judit Martínez
Psicòloga i Art terapeuta
Fundació CMPPO
 
 
  Els artistes i la seva obra
 
A.Z. i Mia Colom
D.P.M. i Pama Torrents
E.M.A. i Carles Vergés
Empar Sáez
Francesc Díaz i Jordi Lafon
Joan Munmany i Gràcia Ferrer
Jordi Cervilla i Jordi Arévalo
Jordi B. i Laia Solé
José Luís i Gerard Torrents
Kim Moreno i Pere Teixidor
Lurdes i Montsita Rierola
Manel Riera i Toni Garcia
M.R. i Isa Basset
Moustapha i Pep Hinojosa
Noemí Garcia i Pep Madrenes
Oskar M.F. i Xevi Domínguez
Paco i José Prats
Plàcid i Carles Martín
Raquel i Ton Granero
Roser i Lluís Capdevila
Sara i Esteve Solà (Tiua)
 

L’activitat Parelles artístiques és fruit d’un conveni entre Fundació Caixa Manlleu i la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic. Un acord que es concreta en aquesta activitat que uneix l’àmbit artístic i sanitari i que fa coincidir els interessos i sensibilitats de les dues fundacions. Destaquem el fet que l’entitat impulsora sigui una entitat prestigiosa en el seu àmbit com ho és la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic i que la coordinadora de l’exposició i ànima del projecte sigui Isa Basset, artista també, i que ha sabut trenar amb saviesa la relació dels artistes amb persones amb trastorns mentals, creant bones vibracions entre tots i amb els bons resultats que presentem. Tanmateix, no oblidem que el Museu de l’Art de la Pell va contribuir a endegar el projecte i a difondre’l a través de la seva sala d’exposicions.

Parelles Artístiques encaixa perfectament amb la sensibilitat i directrius de la nostra Obra Social. Recolzar i participar en projectes i activitats que siguin un bé per a la col.lectivitat i que alhora portin implícits uns valors ètics i solidaris. En aquesta línia, Parelles artístiques, per una banda beneficia persones amb malalties mentals, procura incorporar-les en societat i en potencia la seva creativitat i, per l’altra, es dóna suport a la creació artística. La creació artística millora la seva comunicació i relació amb l’entorn i, en molts casos, s’ha vist que dur a terme una manifestació artística ha estat una teràpia per a persones.

A més es tracta d’un projecte solidari ja que les obres es podran adquirir en una subhasta per Internet. La recaptació obtinguda revertirà en el projecte i contribuirà en la seva continuïtat; també a la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic. I a aquests efectes ens plau posar disposició de la iniciativa els serveis informàtics de la nostra caixa.

Ens interessa aquest projecte perquè l’objectiu bàsic es desestigmatizar les diferents malalties mentals. Per aquesta raó, també, hem volgut que la seva obra quedés plasmada en un catàleg, atès que un cop enllestida la subhasta, aquesta passarà en mans particulars; amb el catàleg que teniu a les mans queda testimoni del seu treball conjunt.

Fundació Caixa Manlleu