PARELLES ARTÍSTIQUES, experiències creatives per la salut mental, 2013/2014

ELS ARTISTES

José Sánchez i Àngels
Montalban

Josep P. i Ruth Bau
Gabriel Restoy i Mia Perramon
Esther i Apellániz
Núria Sumoy i Núria Rion
Menna Bonvehí i Joaquim Falcó
Carme Sepúlveda i Tanit
Salvador

De L'Akchar i Judith Camps
Marina Berdalet i Juan Perez
Carles Torres i Vicky Roldán
Isabel López i Rosa Maria
Alonso

D.Soler i Elisenda Mallol Comas
Jaume Aluja i Pepa Vives
Trini Canellas Solà i Isa
Basset

Cristina Giménez i Llobet i
Teresa Garriga i Berengueras

Sònia Salcedo i Roca i Anna
Seguranyes Alibés

Sergi Godayol i Mariona Piris
Antonieta i Magda
Maria Gelabert i Toni Alarcón
Strauss i Anniky
Jaume Prieto i Vernis
Mercedes Gallardo i Henrika
Vidal

Cano i Pere Font
Enric Madorran i Àlvar Calvet
Agustín Viu i Ro Caminal
Roser Oduber i David Peña
Juan Coma i Henrika Vidal
Tomás Dueñas Gracia i Diego
Galera Morales

Pilar Fernandez i Silvia Cano
Sara Eva Pereira i Carmen
González

Mila Lopez i Toni Beas
R.D.H. i Lola Hosta
Octavi Rofà i Rosa Mª Garcia
Pedro i Sixto
Juan Ramón Curiel i Luciana
González

Josep Maria Munné i Vinicius
Silva

Rafa RP i Jobacasén
Joel Clavel i Ferran Cerdans
Roser i Núria Garnatxe
Victor Hugo i Montse Batalla
Mònica Badosa i Joan Fossas
B.B i Anna Pradell
Marisol Garcia i Maite Amàrita
Núria Calvet Ortega i Àngel
Pomerol

Beatriz Martín i Susana Mena
Raquel Beltran i Ruth Mas
Jordi B. i Amores
Montse Bugatell i Xavier Deix
QMM i Christian M. Mayo

 

La persona amb trastorns de salut mental sovint ha d'afrontar una doble dificultat per viure amb normalitat: la pròpia malaltia i els prejudicis i discriminacions que rep del seu entorn, el què es coneix com l'estigma social. Precisament, per reeducar la societat al voltant de la salut mental, La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO), amb el suport de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA, organitza des de fa vuit anys el projecte Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental.

És una exposició itinerant d'obres artístiques que són fruit del treball a “quatre mans” entre artistes amateurs -usuaris dels serveis de salut mental- i artistes professionals, els quals treballen per parelles.

A més de la vessant de sensibilització, l'altre gran objectiu de la iniciativa és facilitar l'expressió i la creativitat dels artistes amateurs que hi participen. Per aquest motiu, la importància del projecte no recau només en el producte final que s'exposa, sinó en el procés creatiu que viu cada parella artística: el diàleg, l'intercanvi d'experiències, el vincle que es forma, etc.

En cada edició, quan finalitza el recorregut de les exposicions, les obres són subhastades en un acte públic que tanca l’edició, i els donatius que es recullen s’utilitzen per donar continuïtat a la iniciativa.

Al llarg d’aquests anys, hem estat presents en ciutats com Barcelona, Lleida, Granollers, Girona, Sabadell, Ripoll, Roses, Sant Celoni...I per municipis d'Osona i rodalies. En aquest llarg recorregut sempre hem rebut el suport i l’interés de les entitats i les persones del territori.

Els darrers anys també hem intensificat la vessant de sensibilització potenciant xerrades i visites guiades a grups i col·lectius (instituts, serveis de salut mental, universitats, col·lectius artístics, associacions, etc.) al votant de les diferents exposicions.

En aquesta vuitena edició s’hi sumen d’altres territoris: Així, a les 19 obres que s’han realitzat des d’Osona s’hi sumen les obres dels serveis de salut mental del Tarragonès i del Bages. Tot aquest volum de peces artístiques ens permeten organitzar una exposició col·lectiva a la ciutat de Terrassa el proper mes de maig.
Des del seu naixement, el projecte ha aplegat un total de 330 participants.

Les persones amb problemes de salut mental sempre han estat un col·lectiu amb tendència a ser exclòs de la societat. Tot i els canvis en la reforma psiquiàtrica, aquestes persones tenen unes grans barreres per participar i ser incloses en la comunitat, causades per algunes dificultats pròpies i pel gran estigma que té la societat sobre aquest tipus de trastorns. Aquesta realitat dificulta l’accés a la participació i a la igualtat d’oportunitats, com a qualsevol individu de la societat.

Segons l’article 27 de la Declaració dels Drets Humans (Assemblea General de les Nacions Unides, 10 de desembre de 1948): “1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.” La cultura és doncs, un àmbit al qual totes les persones hi tenen dret a participar i gaudir, a part de poder ser un element de cohesió entre persones de característiques diferents. En la història, l’art ha estat utilitzat com a una eina per a afavorir l’expressió, la comunicació i interrelació entre les persones.

L’estigma és una idea preconcebuda creada a partir d’informacions errònies sobre alguna característica d’alguna persona i/o col·lectiu. Aquesta informació, obtinguda per una mal experiència viscuda en primera persona o transmesa per altres, és negativa, es tracta d’un prejudici, a través del qual, s’atribueix un significat irreal a aquell tret i com a conseqüència es  produeix una discriminació de les persones que tenen en comú aquella característica. Les persones creem els significats per la interacció entre nosaltres i amb l’entorn. De la mateixa manera que aquesta interacció ha creat uns significats negatius envers als trastorns mentals, es creu que aquests poden canviar, facilitant a la societat una informació verídica i proporcionant-los experiències en les que puguin conèixer en primera persona en què consisteix la salut mental.

Segons l’Associació Mundial de Psiquiatria, un 1% de la població general desenvoluparà al llarg de la seva vida algun tipus d’esquizofrènia. També informa que el 83% de la població general desconeix què és l’esquizofrènia.
Objectius generals
Rehabilitació i reinserció dels usuaris de la xarxa de salut mental
Sensibilitzar a la societat sobre les malalties mentals
Objectius secundaris
- Potenciar el desenvolupament de les habilitats i aptituds dels usuaris i usuàries.
- Rehabilitar/millorar les dificultats que presenten els usuaris
- Oferir un espai de comunicació, expressió d'emocions, pensaments, opinions, suggeriments i crítiques.
- Potenciar l'interès dels usuaris i usuàries per a les activitats artístiques.
- Afavorir l'adopció de nous rols diferents dels de malalt mental.
- Afavorir les relacions interpersonals dels usuaris i usuàries.
- Millorar l'autoestima dels usuaris i usuàries.
- Millorar el grau d'utilització de recursos comunitaris per part de les persones amb malaltia mental.
- Afavorir la inserció comunitària dels usuaris i usuàries.
- Potenciar el rol actiu dels usuaris i usuàries en la tasca de sensibilització de la població sobre la salut mental.
- Lluitar contra l'estigma de la malaltia mental.
- Promocionar la salut mental en la comunitat
- Donar a conèixer una visió més positiva de les persones amb problemes de salut mental, mostrant algunes de les seves habilitats

Metodologia
El projecte té dos processos clarament diferenciats i amb un cronograma diferent:
El procés creatiu consisteix en:

La formació de les parelles: és una parella organitzadora qui ajunta als participants segons les seves característiques i afinitats

La presentació de la parella: la majoria no es coneixen, per tant es fa un primer contacte i intercanvi d’opinions

E l diàleg a través de la comunicació verbal i no verbal, per tal de decidir quina obra volen realitzar: la tècnica, el material, el tema, etc i intercanviar impressions, conèixer-se a nivell artístic i personal,... i en ocasions crear un vincle entre la parella

L’elaboració de l’obra
a partir del que han decidit i el que sorgeixi del mateix diàleg.
Exposició: les obres són exposades en diferents sales i espais artístics del territori català, en les quals sempre es realitza un acte d’inauguració i s’ofereixen visites guiades i xerrades, amb la col·laboració d’entitats públiques i privades del lloc. Al final de la itinerància es realitza una subhasta de les obres, els beneficis de la qual, s’utilitzen per donar continuïtat al projecte.
Resultats i conclusions

El projecte es troba actualment en la 8 è edició. Durant aquests anys, s’han pogut observar resultats positius en els diferents objectius, tant el que es refereix a la rehabilitació i reinserció de les persones usuàries dels serveis de salut mental, com el de sensibilitzar sobre la salut mental. La valoració i rebuda del projecte per part d’entitats públiques i privades, de salut, socials, artístiques i dels mitjans de comunicació ha estat positiva, fet que reforça la decisió de donar continuïtat aquest projecte


©2006/2014 Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, C. Sant Miquel Xic, 1 - 08500 Vic - www.cmppo.cat | Avís Legal | Contactar |