PARELLES ARTÍSTIQUES

Quarta edició.
Organitza:
Fundació Centre Mèdic Psicopedagógic d'Osona
Amb el suport de:
Fundació Caixa Manlleu
Desembre de 2009


© Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona
C. Sant Miquel Xic, 1 - 08500 Vic
cmppo@cmppo.net
www.cmppo.cat